Foto:

Voedselbank Goed Ontmoet: 'Oog voor voedsel, hart voor mensen'

Ondanks alle welvaart leeft in Nederland meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De 170 voedselbanken helpen op jaarbasis bijna 150.000 mensen uit die groep onder andere door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Dit aantal groeit nog steeds.

Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: "Oog voor voedsel, hart voor mensen".

In onze regio is de "stichting Goed Ontmoet" met uitgiftepunten in zes gemeenten, Roosendaal, Halderberge, Steenbergen, Bergen op Zoom, Tholen en Woensdrecht, al jaren bezig om deze uitgangspunten gestalte te geven.

Er is sprake van een tweetal zaken waarop de activiteiten van voedselbank "Goed Ontmoet" zijn gebaseerd: enerzijds is er sprake van enorme voedselverspilling en anderzijds is er het feit, dat duizenden inwoners van ons land in armoede leven, ook in onze regio. Zelfs het kopen van goed voedsel is voor velen bijna niet meer mogelijk.

De voedselbank "Goed Ontmoet" stelt zich ten doel goed voedsel gratis ter beschikking te stellen aan hen die het door welke omstandigheden ook op enig moment niet kunnen betalen maar ook om zoveel mogelijk voedselverspilling te voorkomen.

De voedselbank "Goed Ontmoet" werkt met 160 pure en zeer gemotiveerde vrijwilligers –niemand ontvangt enige vergoeding- aan dit probleem in de genoemde 6 gemeenten."Goed Ontmoet" heeft wel kosten (vervoer, opslag, koeling, verzekeringen, belastingen, onderhoud materialen en vervoermiddelen, huur e.d.) en doet daarom een beroep op de samenleving om voldoende financiële middelen te verkrijgen. Met als uitgangspunt "geen pakket zonder traject" proberen de vrijwilligers de cliënten te bewegen weer meer grip te krijgen op hun eigen leven en hun zelfstandigheid terug te winnen.

De Voedselbank zamelt bij producenten en distributeurs van levensmiddelen de producten in die om één of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog 100 procent goed zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het product uit het assortiment gaat, er te veel voorraad van is, de THT-datum te dichtbij is (Ten minste Houdbaar Tot) om het product nog te verkopen. Producten waarvan de THT-datum al verstreken is worden door de Voedselbank noch ingezameld, noch verstrekt.

Voedselbank "Goed Ontmoet" verricht haar werkzaamheden conform de regels van het handboek voedselveiligheid . Door voldoende naleving uit een goedgekeurde Hygiënecode voldoet "Goed Ontmoet" aan haar wettelijke HACCP verplichtingen uit de verordening EG852/200 en beschikt zij over een certificaat voedselveiligheid.

De ingezamelde producten worden wekelijks verdeeld onder gezinnen die aan de door de Voedselbank geformuleerde criteria voldoen. "Goed Ontmoet" garandeert, dat de geschonken producten niet meer voor commerciële doeleinden worden gebruikt, maar uitsluitend om mensen in nood te helpen.

Heb je interesse in een zinvolle tijdsbesteding? Wil je eerst meer info om vrijwilliger te worden? Kijk dan eens op de website voor diverse vacatures, zoals: bestuurslid logistiek (HBO Niveau), managers centraal magazijn, coordinator administratie en chauffeurs met C-rijbewijs. Of mail naar info@goedontmoet.com of hr@goedontmoet.com.

Meer berichten