Gedicht in teken van herdenking: Vrijheidsplicht

Als voeten staan om stil te staan
en 2 minuten stilte door het lijf kruipen
davert het gebulder van weleer
nog luider door gedachten,
als tranentrekkend oud zeer.

Die twee minuten zo correct
stram, star en zonder plooi
edoch in gedachten verder
terug naar oud bruin gedachtegoed
de overwonnene overwinnaar verworden.

Bevrijd van beperking om te denken
gedachtig aan gevallenen en meer
bevreesd om de snelle boodschap
in slechts twee woorden, de plicht
op juiste keuzen, vandaag juist des te meer.

Door Sonn Franken

Meer berichten