Gemeenteraad besluit tot aanbeveling herbenoeming burgemeester Frank Petter

De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft besloten burgemeester dr. F.A. Petter aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van de gemeente Bergen op Zoom. Dit is na afloop van de besloten raadsvergadering op 17 april 2019 bekendgemaakt door de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad de heer A. Akkaya.

De aanbeveling gaat nu, door tussenkomst van de Commissaris van de Koning in Noord Brabant, naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Per 1 september 2019 verstrijkt de ambtstermijn van 6 jaar van burgemeester Petter. De Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Brabant heeft de gemeenteraad in december 2018 in kennis gesteld van het verstrijken van de huidige ambtstermijn van burgemeester Petter en het feit dat burgemeester Petter heeft aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen.

De gemeenteraad heeft in januari 2019 een vertrouwenscommissie uit zijn midden opgedragen om de aanbeveling voor de herbenoeming voor te bereiden. De commissie heeft onlangs haar verslag van bevindingen aan de raad uitgebracht, vergezeld van de concept-aanbeveling inzake de herbenoeming en de aanbeveling ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Overeenkomstig de Gemeentewet is het verslag en de beraadslaging daarover geheim.

Meer berichten