Het Safety Skills Center wordt officieel geopend door Peter Lens (l) en Toine Roks (r). Foto: Marjan Stolk.
Het Safety Skills Center wordt officieel geopend door Peter Lens (l) en Toine Roks (r). Foto: Marjan Stolk. (Foto: MARJAN STOLK)

SABIC investeert in veiligheid op de werkvloer met nieuw Safety Skills Center

Aan belangstelling was geen gebrek bij de opening van het Safety Skills Center dat op 15 april door SABIC officieel in gebruik werd genomen. De opening werd verricht door Manager Technical Department Peter Lens van SABIC Bergen op Zoom en voorzitter van Symbiosis Toine Roks.

Door Marjan Stolk

Symbiosis is een samenwerkingsverband van alle aannemers die op het SABIC-terrein werkzaam zijn.

Groot onderhoud

Het centrum is met inspanning van beide partijen van de grond gekomen naar aanleiding van de zogenoemde 'turn around' in oktober aanstaande, het groot onderhoud aan de vier chemische fabrieken, dat eens in de vier jaar plaatsvindt.

Samenwerkingsverband

"Na de evaluatie van de vorige onderhoudsperiode kwam naar voren dat er behoefte bestond aan een nauwere samenwerking op het gebied van veiligheid tussen de verschillende betrokken partijen", aldus Michel van der Klis, manager 'turn around' sinds 2012. "Na werkbezoeken bij andere grote bedrijven zoals Shell Moerdijk heeft dit geleid tot de bouw van een Safety Skills Center waarbij SABIC en Symbiosis nauw hebben samengewerkt. Binnen SABIC Nederland vertolkt Bergen op Zoom hierin een voortrekkersrol."

Life Saving Rules

De grote loods waarin de trainingen plaats gaan vinden is een nagebouwde fabriekshal. Speciaal opgeleide veiligheid deskundigen gaan in totaal 1200 mensen trainen met als leidraad de tien levensreddende regels, vastgestelde normen om veilig te werken. Voorbeelden hiervan zijn 'Werken op hoogte' en 'Betreden van gesloten ruimtes'. Om bij de trainingen zoveel mogelijk de dagelijkse praktijk te benaderen is de loods onderverdeeld in zes zogenaamde 'kamers' waarin verschillende werkomstandigheden zijn nagebouwd waarin zich veiligheidsrisico's zouden kunnen voordoen.

Naast het geven van uitleg en het uitvoeren van opdrachten zijn er tijdens de training soms opzettelijk onveilige situaties gecreëerd. Men hoopt hiermee onder de deelnemers een onderlinge discussie uit te lokken waarbij men leert elkaar op een goede manier aan te spreken op onveilig gedrag. Omdat er straks tussen veel verschillende partijen zal moeten worden samengewerkt worden de trainingen aan groepen gegeven waarin zowel werknemers van SABIC maar ook van de betrokken loonwerkers zitten. Buiten het bevorderen van de veiligheid zou dit ook betrokkenheid en teambuilding in de hand werken.

Met oog op de toekomst

Na de afronding van het groot onderhoud zal het trainingscentrum gehandhaafd blijven. Met wisselende praktijkopstellingen zal men in de toekomst op eventuele veranderende veiligheidsvoorschriften kunnen inspelen. Door de opzet van dit centrum zullen daarbij samenwerking en onderling respect belangrijke componenten zijn, dit geheel volgens de openingsslogan 'we did this together!'.

Meer berichten