Toekomstige bewoners WIBoZ met personeel van AH de Zeeland.
Toekomstige bewoners WIBoZ met personeel van AH de Zeeland. (Foto: M. Dons)

Albert Heijn 'de Zeeland' en WIBoZ slaan de handen ineen

Op dit moment is de bouw van het woon- en zorg complex volop aan de gang en WIBoZ hoopt in mei van start te kunnen gaan met de afbouw als het casco gerealiseerd is.

Dit is nog een hele klus voor het moment van wonen, er dient nog veel te worden georganiseerd en gewerkt worden aan de inrichting voordat de jongeren er begin oktober ook daadwerkelijk gaan wonen.

Er wonen betekent ook met elkaar leven en daarbij is eten en drinken dagelijks een belangrijk moment. Tijdens het eten wordt aan tafel de dag doorgenomen, zaken besproken en is er aandacht voor elkaar.

AH "de Zeeland" levert een grote bijdrage door de schenking van het complete servies voor de woongroepen.

Afgelopen zaterdag werden door hem en zijn medewerkers de toekomstige bewoners feestelijk ontvangen en werd aan hen een enorm cadeau overhandigd. Wat beduusd van het grote pakket werd vervolgens gezamenlijk het cadeau uitgepakt en werden na opening de borden, kommen en schalen zichtbaar. Een groot gejuich volgde, wat door heel het complex van “de Zeeland” hoorbaar was werd.

Naast het servies is de afspraak gemaakt de komende jaren “als buurtjes” de handen ineen te slaan en elkaar over en weer te betrekken bij activiteiten.

De schenking van het servies en de samenwerking op verschillende thema’s is geweldig wat de inrichting van het prachtige, in aanbouw zijnde, woon- en zorg complex op de locatie “Op de Weele” mogelijk maakt.

Wilt u als bedrijf ook een van deze projecten ondersteunen of meer informatie willen over WIBoZ. Kunt u WIBoZ en de ontwikkelingen van de projecten en de bouw blijven volgen via de website of de Facebookpagina, hier staan ook de contact gegevens vermeld.

Meer berichten