De Zoom is weer schoon

Afgelopen zaterdag werd er in het kader van de Bergen op Schoondag de jaarlijkse schoonmaakactie rond de Zoom gehouden. Ondanks het winderige en soms wat natte weer verzamelden meer dan 30 bewoners, jong en oud, zich in alle vroegte bij de Noordzijde Zoom.

Daar werden ze eerst hartelijk ontvangen door de initiatiefnemers met koffie en een lekkere koek. Niet alleen bewoners van de Noord- en Zuidzijde Zoom sloten zich aan, maar ook buren van het Primulaveld en zelfs de Halsterseweg wilden graag hun bijdrage leveren aan deze belangrijke en zeker ook noodzakelijke schoonmaakactie.

Initiatiefnemers Karin en Eric van den Elshout zijn bijzonder trots op de hoge opkomst, maar schrokken tegelijkertijd ook van de enorme hoeveelheid vuilnis. Maar liefst 70 zakken vol met plastic, blikjes, drankverpakkingen, glaswerk, paraplu's, oud ijzer enzovoorts werden er van de bermen en de taluds van de Zoom verzameld. Zelfs de restanten van een halve krantenwijk werd door de omwonenden verwijderd. Dankzij de hoge opkomst werden ook een deel van het Tuinderspad en het speeltuintje bij het Primulaveld verlost van de nodige troep.

Van de Ravelstraat tot aan de Zoomdam ligt de Zoom er weer prachtig bij, klaar voor een mooie lente. Nu maar hopen dat iedereen z'n best doet het ook zo te houden.

Meer berichten