Krooshekreiniger en stuw Scheldevesting inwerking gesteld

Op 7 maart hebben wethouder Patrick van der Velden van de gemeente Bergen op Zoom en dagelijks bestuurder Niels Mureau van waterschap Brabantse Delta de krooshekreiniger en de stuw in Scheldevesting inwerking gesteld.

Een krooshek zorgt ervoor dat rommel in het water niet de vrije hand krijgt. Een speciaal hek houdt rommel, zoals grote takken, stukken plastic en plantenresten tegen. Eens in de zoveel tijd moet deze rommel verwijderd worden. Dat gebeurt door een krooshekreiniger. De nieuw stuw reguleert de hoogte van het water. Onderdeel van de inrichting van Scheldevesting is de aanleg van de nieuwbouwwijk Nieuwe Vesting. Deze is omgeven door waterpartijen. Het gedeelte van De Zoom tussen de Smitsvest en de Van Gorkumweg wordt samengevoegd met deze waterpartijen.

De bestaande constructie van stuw, gecombineerd met krooshekreiniger was niet geschikt om binnen de technische randvoorwaarden goed te functioneren en is door de gemeente Bergen op Zoom vervangen. Vanwege de ruimtelijke inpassing en verbetering van de constructies hebben de gemeente en het waterschap beide constructies samen aangepakt. Bij de vernieuwing van de stuw is deze ook bedienbaar gemaakt. Bij neerslag en droogte kan de waterafvoer beter worden gestuurd.

Door de gemeente en het waterschap is vanaf medio 2017 goed samengewerkt om tot een deugdelijke en duurzaam ontwerp te komen. Rekening houdend met de eisen die aan de constructies werden gesteld, is het gelukt om dit ontwerp goed in te passen in de omgeving. De gemeente heeft het ontwerp medio 2018 innovatief aanbesteed. Aannemer M.J.Oomen heeft het werk uitgevoerd, met een functioneel en kwalitatief goed ontwerp.

Op 25 februari heeft de aannemer het werk naar tevredenheid van opdrachtgever en Waterschap opgeleverd. Op 7 maart was de officiële ingebruikname. Het resultaat mag er zijn, volgens de wethouder en de bestuurder van het waterschap.

Meer berichten