Uiteraard wordt de Noordrand een gasloze wijk, maar daarnaast is er nog veel meer aandacht voor duurzaamheid.
Uiteraard wordt de Noordrand een gasloze wijk, maar daarnaast is er nog veel meer aandacht voor duurzaamheid. (Foto: )

Noordrand Ossendrecht start met duurzame nieuwbouwwijk

Per 1 februari 2019 is het bestemmingsplan De Noordrand in Ossendrecht onherroepelijk geworden en in werking getreden. Dat betekent dat op 27 februari de uitgifte van de bouwkavels heeft kunnen starten. Plan de Noordrand voorziet in een duurzame woonwijk, waarin naast bouwkavels voor vrijstaande koopwoningen eveneens huurwoningen zijn voorzien.

Ligging en type woningen In het noordwesten van Ossendrecht, noordelijk van de Dorpsstraat en westelijk van de Doktersstraat is het plan de Noordrand voorzien met 44 woningen. In het plan zijn 20 uitgeefbare bouwkavels en 24 huurwoningen opgenomen.

Woningstichting Woensdrecht zal de 24 huurwoningen bouwen (sociale huur en middensegment) en zal zich richten op toekomst-/levensloopbestendige woningen. Dit zijn woningen met keuken, woon- en slaapkamer op de begane grond en boven nog minimaal een slaapkamer. De gemeente Woensdrecht verkoopt 20 bouwkavels die bestemd zijn voor de bouw van duurzame vrijstaande woningen.

Wethouder De Waal: "Plan de Noordrand in Ossendrecht biedt een goede mix tussen koop- en huurwoningen. De woningen zijn voor diverse doelgroepen geschikt; starters, ouderen, alleenstaanden en doorstromers. Vanwege het duurzame karakter is het een voorbeeld voor toekomstige bouwprojecten".

Uiteraard wordt de Noordrand een gasloze wijk, maar daarnaast is er nog veel meer aandacht voor duurzaamheid. Zo wordt het openbaar gebied duurzaam ingericht, met ruimte voor natuur, opvang van hemelwater en met zo min mogelijk verhard oppervlak. Omdat de wijk de natuur en het dorp in elkaar laat overlopen, blijft er een gebied van circa 30 meter onbebouwd tussen De Heiloop/Natura2000 gebied. Mensen die in dit gebied willen bouwen kunnen dit doen op ruime kavels (500 – 918 m2), midden tussen het groen.

Omdat de gemeente Woensdrecht de ambitie heeft om deze woonwijk zo duurzaam mogelijk te maken, dient er ook duurzaam gebouwd te worden. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat er bij de bouw goed nagedacht moet worden over hoe die kwalitatief hoogwaardige, comfortabele en energiezuinige woning gerealiseerd kan worden. Om toekomstige bewoners hierin te begeleiden heeft de gemeente Woensdrecht het 'Stappenplan duurzaam bouwen' opgesteld. Meer info vind je op de website.

Meer berichten