Villa Adriana: vast onderdeel van Le Grand Tour.
Villa Adriana: vast onderdeel van Le Grand Tour. (Foto: Ward Warmoeskerken)

Klassieke lezingen over 'Le Grand Tour'

Vanaf maandag 11 maart verzorgt classicus Ward Warmoeskerken een nieuwe reeks lezingen over de Klassieke Oudheid. Op tien maandagavonden vertelt hij in de Bibliotheek Het Markiezaat over de kunst en cultuur van Grieken en Romeinen. Thema van deze voorjaarsreeks is ‘Le Grand Tour’.

Het thema is ontleend aan de zogenaamde ‘Grand Tour’ die velen in de 18e en 19e eeuw maakten: je reisde naar Italië, je proefde van de klassieke wereld en keerde terug met ervaringen voor het leven.

Evenals in de eerdere reeksen behandelt Ward Warmoeskerken elke maandagavond een ander onderwerp aan de hand van teksten, kunstvoorwerpen en archeologische vondsten. Het thema ‘Le Grand Tour’ verbindt de onderwerpen en dient als leidraad. Wat leerde men in de 18een 19eeeuw van een reis naar Italië? Welke ervaringen deden de reizigers op? Welke parallellen zijn er te trekken met reizen in de Oudheid en met vergelijkbare reizen nu?

Gedurende de reeks trekken we, evenals de reizigers uit de 18een 19eeeuw, van noord naar zuid. Zo komen achtereenvolgens onderwerpen aan de orde als Florence en de Renaissance, De ondergang van Pompeii en Klassiek Sicilië. De lezingen geven ook een beeld van de doorwerking van de klassieken in verschillende eeuwen: hoe lieten kunstenaars als Botticelli, Michelangelo en Bernini zich inspireren en leiden door hun Griekse en Romeinse voorbeelden?

De tien onderwerpen van de lezingenreeks volgen elkaar inhoudelijk in een logische volgorde op, maar het is ook zeer goed mogelijk om losse lezingen te bezoeken. De lezingen vinden plaats in de Bibliotheek Het Markiezaat in Bergen op Zoom op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur; de eerste lezing is op maandag 11 maart.

Meer informatie en aanmelding via: wardwarmoeskerken.nl.

Meer berichten