Inzending voor de tekenwedstrijd
Inzending voor de tekenwedstrijd (Foto: Marije Hoogendoorn)

Schoon Water lessen op Algemene Basisschool Oost in Bergen op Zoom

Het project Schoon Water voor Brabant geeft dit schooljaar maar liefst 40 Schoon Water lessen. Groepen 6 t/m 8 krijgen les van Brabant Water en CLM over hoe drinkwater wordt gemaakt en hoe we samenwerken om dit water schoon te houden.

Schoon Water is een stimuleringsproject om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden; vrij van bestrijdingsmiddelen. In opdracht van de provincie en drinkwaterbedrijf Brabant Water worden de lessen gegeven op basisscholen in of nabij (zeer) kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden.

Samen voor Schoon Water

Dat schoon water geen vanzelfsprekendheid is en belangrijk is voor mens en dier weten de leerlingen van Algeme Basisschool Oostna de lessen. De leerlingen is duidelijk geworden hoe drinkwater gewonnen en gezuiverd wordt voordat het uit de kraan komt en dat samenwerking voorop staat bij het schoon houden van ons water. Bewoners, agrariërs, gemeenten en bedrijven hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Schoon Water probeert deze partijen te stimuleren om geen bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken in de tuin, gewassen en op sportvelden. Het gebruik van innovatieve technieken staat hierin centraal. Aan de leerlingen wordt getoond welke technieken gemeenten gebruiken om verontreiniging van het water te voorkomen. Ook leren ze hoe boeren met slimme trucs schade aan het gewas kunnen voorkomen zonder bestrijdingsmiddelen. In plaats van bestrijdingsmiddelen gebruiken sommige aspergetelers een grote stofzuiger om schadelijke torren uit het gewas op te zuigen.

Tekenwedstrijd

Omdat Schoon Water op zoek is naar nieuwe ideeën om het water schoon te houden is er een prijsvraag uitgeschreven. Om de leerlingen creatief te laten nadenken hebben ze allemaal een striptekening gemaakt met hierop hun idee om op een chemievrije manier het onkruid te bestrijden in de tuin. Een jury, bestaande uit opdrachtgevers van het project, zal het beste ideeën uit Brabant kiezen en de beste drie krijgen een leuke prijs.

Een chemievrije tuin

In de eerste les, gegeven door Brabant Water, is verteld over het belang van schoon water en de productie van ons drinkwater. In de tweede les is uitgelegd dat het belangrijk is om onkruid en ongedierte met zo min mogelijk chemische middelen te bestrijden. Er wordt uitgebreid besproken hoe bij de leerlingen thuis de tuin onkruidvrij wordt gehouden. “Met een mesje”, “plukken met de hand” en “met een schoffel” zijn de meest genoemde methoden. Enkele leerlingen zien wel eens een familielid spuiten of middelen als azijn gebruiken. Maar ook azijn is niet goed voor het drinkwater. Met de leerlingen zijn tal van eenvoudige en duurzame manieren bedacht voor hoe dit anders kan. Want hele simpele oplossingen leveren al snel een bijdrage aan Schoon Water!

Schoon Water voor Brabant

Schoon Water voor Brabant is een stimuleringsproject om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. Initiatiefnemers zijn Provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO, RIWA Maas en de Brabantse waterschappen. Grond- en oppervlaktewater zijn bron voor drinkwater. Loonwerkers, aardappel-, boom- en vollegronds-groentetelers in heel Brabant doen mee aan het project. In tien grondwaterbeschermingsgebieden, doen zelfs alle gebruikers van bestrijdingsmiddelen mee: bewoners, bedrijven, landbouw en gemeenten. Zo zorgen zij samen voor schoon drinkwater, nu en in de toekomst.

Meer berichten