Merijntje uit Halsteren
Merijntje uit Halsteren (Foto: Rinus van Wezel)

Is een varkenshouderij met 18.000 dieren een gezinsbedrijf of een industrie?

Merijntje uit Halsteren keek niet echt verbaasd op toen hij las dat het idee van varkenshouderijen op een bedrijventerrein weer even de hoogte werd ingestoken. Dus weg met al die varkensstallen her en der op het platteland. Daarna al die stallen zoveel mogelijk bijeen gebracht op een daartoe afgebakend bedrijventerrein. Geen kans van slagen natuurlijk denkt Merijntje want daarvoor is het in ons land te laat, heel veel te laat om nog aan zo’n idee te beginnen. Toch wilde Merijntje er over nadenken en beginnen bij het punt toen we in ons land nog nauwelijks varkens hielden. Wanneer men toen begonnen zou zijn om de grotere bedrijven te sturen naar een bedrijventerrein met bedrijfswoning voor de varkenshouder dan zou het een uitvoerbaar plan geworden kunnen zijn. In de glastuinderij heeft Merijntje iets dergelijks gezien waarbij concentratiegebieden werden aangewezen. Dat voorkwam het gebeuren dat her en der iemand zomaar met een glastuinbouwbedrijf kon beginnen. Beginnen oké maar dan nu wel in het concentratiegebied. Merijntje vraagt zich ook wel eens af of je een varkensbedrijf met 18.000 plaatsen nog een gezinsbedrijf kunt noemen of moet zien als een industriële onderneming. De volksmond heeft het dan ook bij mindere aantallen over “megastallen” en die zouden ongewenst zijn want ze zijn dieronvriendelijk en bij gevaar van een uitbraak van ziekte of brand gaat het meteen over duizenden dodelijke dierlijke slachtoffers en een ondernemer diep in de stress. Maar zou zo’n concentratie van varkenshouderijen op een bedrijventerrein in feit eigenlijk niet één grote super megastal genoemd kunnen worden? Verder las Merijntje dat er nog eens extra aandacht zal worden geschonken aan het “Mestprobleem” en men de veehouders op het hart wil drukken vooral eerlijk en oprecht om te gaan met de mestproduktie en niet meer te produceren dan wettelijk is toegestaan. Het zei gezegd en geschreven, en nu maar hopen dat er wordt geluisterd. Merijntje realiseert zich dat er maar weinig “juich en hoera” verhalen over de agrarische sector de publiciteit halen. Het lijkt er op dat het vooral gaat om kommer en kwel. Gelukkig is dit slechts schijn want ondanks alle regelgeving, geboden en verboden is de meerderheid van de boeren blij met hun beroep en hun manier van leven. Bekijk ook de video: https://youtu.be/54pqI-Rxpfo

Meer berichten