Het nieuwe, naar een ontwerp van Perry Schuurbiers gemaakt insigne zal  vanaf half januari overal verkrijgbaar zijn. FOTO: CORNÉ VAN AERT
Het nieuwe, naar een ontwerp van Perry Schuurbiers gemaakt insigne zal vanaf half januari overal verkrijgbaar zijn. FOTO: CORNÉ VAN AERT (Foto: Corne van Aert)

'Laot oe verROOVERE!' door het Alsters insigne van 2019

HALSTEREN - Het insigne voor de Alterse Vastelaoved 2019 zit vol met symboliek, geheel naar het motto: 'Laot oe verROOVERE!'. Stichting Alterse Carnaval hoopt dat erg veel Spinolen en Spinooltjes zich er door laten 'veroveren' en geeft de volgende toelichting op het nieuwe insigne: 'Fier op Altere! Dad is wà ge meug zijn. 't Kerakter van Fort De Roovere stao symbool vor Altere: Schoon, fier, en voral stark. Fort De Roovere is 'n plaots die oe hart zal verROOVERE. Mee de Pompe- sjuu-tore en ok de Mozesbrug die as paorels in 't landschap d'omgevieng van 't prachtege
Altere nog mir glans geve. 't Insienje vor 2019 toont ons d'n veldheer Ambrosio Spinola die Altere in beschermieng nimt en z'n liefde aon Altere verklaort deur as 'n waore Cupido d'harte van d'n Alterenaere te verROOVERE. In 't harnas zijn er ennigte elemente verwarkt uit 't gemeentewaope van Altere... om de verbondenheid kracht bij te zette. D'n krab op de speer is 'n knipoog naor de stad, die mar wà gaere claimt dà Fort de Roovere tot Barge b'hoort. Mar 'n Spinool wit wel beter, ok al behoort Altere tot de gemeente Bergen op Zoom, 't fort ligt nog altij op Alterse bojem. As leste is 'r in 't insienje ok aondacht vor 't jubeleejum van onzen Hoogheid Prins Ambrosio IV. D'n helm van z'n hiestoriese naomgever wor opgesierd deur 'n oranje pluim en vörmt daormee d'n lienk naor onze Prins die dì jaor vor d'n ellufde maol ten strij-je zal trekken en de leut aon zal voere.' Het insigne is weer gemaakt naar een ontwerp van Perry Schuurbiers en zal medio januari 2019 beschikbaar zijn.

stichtingaltersecarnaval.nl

Meer berichten