Foto: Provincie Noord-Brabant

Lancering Wet op behoud van creativiteit

Brabant heeft als eerste provincie 'n Wet op behoud van creativiteit, 'n manifest om het belang van creativiteit onder de aandacht te brengen en te houden. Zo'n 50 mensen ondertekenden de wet. Ze onderschrijven het belang van creativiteit en slaan de handen ineen om het creatieve potentieel van iedere Brabander te bevorderen.

DEN BOSCH - Creativiteit zet aan tot onderzoeken, vrij denken, experimenteren en creëren. Eigenschappen die in deze veranderende wereld alsmaar belangrijker worden. En toch staat creativiteit onder druk. Daarom bouwden partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid de Wet op behoud van creativiteit. Het is een manifest en iedereen die tekent, belooft om zich sterk te maken creativiteit te stimuleren. Zodat iedere Brabander z'n creatieve vermogen kan ontdekken, ontwikkelen en gebruiken.

De wet is 'n initiatief van gedeputeerde Henri Swinkels van de provincie Noord-Brabant. Samen met Frits van Eerd (bedrijfsleven) en Cyrille van Bragt (onderwijs), ondertekende hij de zeven wetsartikelen als eerste. ,,Creativiteit is de bron van vernieuwing en innovatie. Het laat je anders naar dingen kijken, onorthodoxe oplossingen verzinnen waardoor we ook de complexe problemen kunnen oplossen. Het is 'n eigenschap waar je in alle aspecten van je leven iets aan hebt. En daarom moeten we samen al 't mogelijke doen om creativiteit te behouden, te stimuleren en te versterken. Ik ben blij dat we daar nu brede steun voor hebben, en dat we met allerlei geledingen samen aan de slag gaan om dat te bewerkstelligen'', aldus Swinkels. Frits van Eerd, CEO Jumbo: ,,Er is nu een prachtig initiatief gestart. Dat kunnen we alleen maar omarmen.'' En Cyrille van Bragt, directeur MBO Helicon Helmond: ,,Als we in het onderwijs creativiteit nu niet omarmen, dan verliezen we onze relevantie.''

De Wet op behoud van creativiteit bestaat uit zeven artikelen, in de vorm van beloftes, over onder meer het uitdragen van het belang van creativiteit, het scheppen van 'n omgeving die uitnodigt tot onderzoeken, experimenteren en reflecteren en volop ruimte geven aan de spelende mens. In 2019 wordt het gedachtengoed van de wet zo breed mogelijk in de provincie Noord-Brabant verspreid. Ambitie is dat zo veel mogelijk onderwijsinstellingen, ondernemingen en overheden in hun eigen organisatie ruimte bieden aan creatieve ontwikkeling. Op het Creativity World Forum dat volgend jaar oktober in Nederland wordt gehouden, presenteert Brabant de eerste opbrengsten van ondernemen, leren en besturen vanuit het perspectief van de Wet op behoud van creativiteit.

Meer berichten