merijntje
merijntje (Foto: rinus van wezel)

Iedereen wil wel wonen in het land van Melk en Honing

Merijntje uit Halsteren kijkt met plezier naar de vele oogstactiviteiten die nu volop aan de gang zijn. Vorige week viel er in zijn gebied ongeveer 40 mm regen en dat maakt de grond uitermate geschikt om te oogsten. Het is een af en aanrijden van trekkers met volgeladen wagens. Aardappelen, snijmais en suikerbieten. Ze hebben blijkbaar allemaal erg veel haast want ze komen vrijwel allemaal op topsnelheid voorbij. Je moet oogsten als de zon schijnt, is een gezegde dat Merijntje al vroeg werd bijgebracht. Dat gaat ook nu nog steeds op want het weer kan zomaar omslaan en dan kan er een langdurige regenperiode volgen en is het gedaan met zorgeloos oogsten zoals in 1975. Nu mais op veel plaatsen is gehakseld krijgt Merijntje weer de fraaie vergezichten terug die de hoog opgegroeide mais tegenhielden. In ons land wordt ruim 200.000,-- ha mais geteeld en vrijwel allemaal bestemd als veevoer. Merijntje ziet wagens vol aardappelen voorbij komen en zo te zien is de maat tamelijk klein. Dat is ook voorspeld en het zal de lengte van de frietjes beïnvloeden. Nu de mais grotendeels is geoogst zijn ook de schuilplaatsen voor de gelukszoekers die illegaal naar Engeland willen er niet meer. Ze verstopten zich in de maisvelden in de buurt van Moerdijk waar veel vrachtwagen zijn te vinden in het industriegebied die als bestemming het Verenigd Koninkrijk hebben. De veelal jonge mensen uit zwart Afrika proberen in zo’n vrachtwagen zich te versteken en zo mee te reizen naar het “beloofde land”. Merijntje kan ze het niet kwalijk nemen want wie wil er nu zijn leven niet verbeteren?? Vrijwel iedereen. Ons land heeft de emigratie gezien van jonge boeren die hun heil zochten in Canada of Australië. Merijntje die op de “School met de Bijbel” heeft gezeten en dagelijks te horen kreeg over gebeurtenissen uit de Bijbel herinnert zich nog de uittocht uit Egypte van het Volk Israël. Ze keerden terug naar het beloofde land der vaderen zoals dat zo mooi wordt gezegd. Maar na al die jaren woonden daar andere volken en toch gingen ze er heen en reken maar dat die volken daar niet blij waren met die intocht van indringers. Van geschiedenisles leerde Merijntje over de Hunnen die met “Atilla De Hun” het Romeinse rijk aanvielen of de Moren die tot diep in Spanje doordrongen en de Turken (Ottomanen) die tot diep in de Balkan doordrongen en zelfs voor de poorten van Wenen stonden. Kortom Merijntje ziet niks nieuws onder de zon. Hij denkt ook aan de Missionarissen en de Zendelingen die naar zwart Afrika gingen om daar het volk de liefde van de opper God bij te brengen. In hun kielzog werden die landen gekoloniseerd en profiteerden de westerse landen van de rijkdommen die de kolonies boden. Tja, en nu komen die mensen uit die voormalige koloniën naar Europa en dreigen zij hier kolonies te stichten. Kortom het kan verkeren want iedereen wil wel wonen in het land van melk en Honing en naar het land van Belofte vertrekken. Zie https://youtu.be/KIrZCCcp5zc

Meer berichten