Wethouder Henk Kielman van Woensdrecht (links) en Pascal de Klerk, adjunct-directeur van Saver, wensen elkaar succes. FOTO: SANDER DIRCKEN
Wethouder Henk Kielman van Woensdrecht (links) en Pascal de Klerk, adjunct-directeur van Saver, wensen elkaar succes. FOTO: SANDER DIRCKEN (Foto: Sander Dircken)

'Samen aan de Bak' in vier gemeenten

In 4 West-Brabantse gemeenten - Bergen op Zoom, Woensdrecht, Roosendaal en Halderberge - is op 23 juli de campagne 'Samen aan de Bak' van start gegaan. Het doel is om, in samen met het afvalinzamelings-, bewerkings- en reinigingsbedrijf Saver, de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar omlaag te krijgen naar maximaal 100 kilo in 2020.

WEST-BRABANT - Deze campagne is een logisch vervolg op eerdere campagnes, zoals de meest recente 'Van het één… komt het ander', waarin bewustwording rond het hergebruiken van grondstoffen werd gecreëerd. De thans opgezette campagne moet ertoe leiden dat (meer) inwoners het eigen afval nóg beter gaan scheiden en zo het restafval beperken. De campagne speelt in op de gedachte dat je iets goeds kunt doen voor het milieu en voor onze kinderen en de wereld. Maar ook dat het goed scheiden van afval geld bespaart voor ieder huishouden. En dat gemeenten, Saver en inwoners het alleen samen voor elkaar kunnen krijgen.

Diverse initiatieven en acties

Op de speciale website www.samenaandebak.nl vinden inwoners van de vier gemeenten alle informatie over het scheiden van afval, 'n gebruiksvriendelijke scheidingswijzer en tips en informatie over hoe het in hun gemeente werkt. De website zal de komende maanden nog interactiever worden en op social media zullen inwoners 'Samen aan de Bak' vaak tegenkomen. De campagne zal naast online ook offline zichtbaar zijn en dit jaar starten er diverse initiatieven en acties.

Samenwerken met inwoners

Met deze campagne willen gemeenten en Saver hun steentje bijdragen aan de samenwerking met inwoners door goede informatie te verstrekken en behulpzaam te zijn daar waar mogelijk. Uiteindelijk wil men gezamenlijk de landelijke doelstellingen op het vlak van afval scheiden en hergebruik realiseren. Dat houdt in dat de inwoners, gemeenten en Saver elke dag samen moeten werken aan een prettige leefomgeving, nog betere afvalscheiding, en een vermindering van restafval. Met als doel het omlaag brengen van de hoeveelheid restafval van nu gemiddeld 185 kg per inwoner per jaar naar maximaal 100 kg per inwoner in 2020.

'Van Afval Naar Grondstof'

Afvalpreventie en hergebruik zijn steeds belangrijker én ook vanzelfsprekender. Het milieu en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke redenen. Alle gemeenten staan nu voor de uitdaging om de hoeveelheden huishoudelijk restafval verder terug te dringen en bij te dragen aan het ontstaan van 'n recyclingmaatschappij. Daarbij is de ambitie voor afvalscheiding gesteld op maximaal 100 kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar in 2020. Dit moet bereikt worden door gescheiden inzameling en maximaal hergebruik en verbeteren afvalscheiding en -inzameling, het duurzaam consumeren en produceren, en, het verduurzamen van consumptiepatronen, aanpak specifieke materiaalketens en focus op 'n circulaire economie en innovatie.

Meer berichten