De Gentiaan en Piushof

Woningcorporatie Stadlander heeft de bewoners en ondernemers van De Gentiaan en Piushof geïnformeerd over de herontwikkeling van het centrum in Gageldonk-West. Het woon- en winkelcomplex De Gentiaan aan het Piusplein en de Kastanjelaan zullen plaatsmaken voor een compleet nieuw centrum, waar samen met de Piushof, wonen, ondernemen en ontmoeten samen zullen komen.

BERGEN OP ZOOM - De gemeente en Stadlander presenteerden in 2015 al hun visie voor de ontwikkeling van het centrumgebied. Daarin was onder meer opgenomen dat het Piusplein autovrij wordt. Een doorsteek door het huidige woon- en winkelcomplex De Gentiaan zou zorgen voor een goede verbinding tussen het Piusplein en een nieuwe parkeerplaats achter De Gentiaan. Vanuit die uitgangspunten heeft Stadlander haar plannen verder uitgewerkt. In de zomer van 2017 bleek echter dat de balkons en galerijen van De Gentiaan niet meer voldoen aan de huidige eisen. Daardoor pakten de kosten voor renovatie flink hoger uit. Daarom heeft Stadlander het voornemen om het verouderde complex te vervangen voor een nieuw en toekomstbestendig woon- en winkelcomplex. Een ingrijpende ontwikkeling, niet in de minste plaats voor de huurder.  

De uitstroom van huurders en de daaropvolgende sloop gebeurt in twee fasen. Het sociaal plan voor de eerste fase, zijde aan het Piusplein, is inmiddels ter advies aan de huurdersbelangenvereniging aangeboden. De tweede fase betreft de zijde aan de Kastanjelaan.

Herontwikkeling

De voorbereidingen voor de herontwikkeling van De Gentiaan zijn inmiddels gestart. Stadlander werkt daarvoor samen met Rialto Vastgoedontwikkeling. Uitgangspunt is een levendig centrum met een diversiteit aan winkels, dienstverlening en horeca, een nieuwe AK Markt en een gevarieerd woonaanbod met appartementen in de sociale huur-, geliberaliseerde huur- en koopsector.

Piushof

In het nieuwe centrum is ook een rol weggelegd voor de Piushof. Een gedeelte van de begane grond en eerste verdieping wordt momenteel tijdelijk verhuurd, zodat straks ruimte ontstaat om dit deel van het gebouw met nieuwe functie te vullen. Het sociaal plan om de rest van de begane grond en de eerste verdieping (in totaal 6 woningen) ook vrij te maken voor nieuwe functies is tevens ter advies aan de huurdersbelangenvereniging en de bewonerscommissie aangeboden. Na de zomervakantie verschijnt in de wijk een speciale editie van de WIJkrant met alle details over het nieuwe centrum.

Meer berichten