De jaarrekening 2017 wordt op 5 juli behandeld in de gemeenteraad. FOTO: PR
De jaarrekening 2017 wordt op 5 juli behandeld in de gemeenteraad. FOTO: PR (Foto: )

Financiën gemeente Woensdrecht op orde

Gisteren, woensdag 6 juni, presenteerde de nieuwe wethouder Financiën Henk Kielman de jaarcijfers 2017. De wethouder meldde dat het positieve financiële resultaat over 2017 totaal 793.488 euro bedraagt, hetgeen ruim een half miljoen hoger is dan begroot.

"Doordat voor 2017 scherp begroot is, wijkt het werkelijke financiële resultaat slechts in beperkte mate af van de begroting. We krijgen een steeds beter zicht op de bestandsgrootte van het aantal te verwachten cliënten binnen het sociaal domein. De verschillen ten opzichte van de begroting voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn met een voordelig saldo van 350.000 euro beperkt. Daartegenover stonden hogere uitgaven dan begroot voor jeugdzorg van nagenoeg dezelfde omvang. Het gemeentelijke beleid blijft er op gericht, dat iedereen die zorg nodig heeft, deze ook daadwerkelijk krijgt." De jaarrekening 2017 sluit daarnaast positief vanwege een aantal voordelige resultaten. Nadelige effecten op het financiële resultaat hadden de liquidatie van de Regionale Milieu Dienst West-Brabant (RMD), het negatieve resultaat op de afvalverwerking en afvalinzameling en uitgestelde investeringsuitgaven en onttrekkingen aan reserves "Het voorgaande college heeft de ambities uit het coalitieakkoord en in het verlengde daarvan het collegewerkprogramma in gang gezet of afgerond. Het is aan ons nieuwe college om deze lijn door te zetten", aldus Kielman.

De jaarrekening 2017 wordt op 5 juli behandeld in de gemeenteraad.

Meer berichten