Foto:

Waterkwaliteit in de Kleine Melanen

Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Bergen op Zoom werken samen om de waterkwaliteit in de Kleine Melanen te verbeteren en blauwalg te bestrijden. De werkzaamheden zijn afgerond. Wethouder Patrick van der Velden van de gemeente Bergen op Zoom en bestuurder Niels Mureau van Waterschap Brabantse Delta sloten het project gezamenlijk af.

BERGEN OP ZOOM - De afgelopen jaren is er gebaggerd, de waterbodem is afgedekt met een schone zandlaag, oevers zijn opnieuw ingericht en sommige vissen zijn verwijderd. Daarnaast is ervoor gezorgd dat het regenwater uit de omliggende wijken wordt omgeleid. Tenslotte is er een speciaal klei en vlokmiddel (phoslock) aan het water toegevoegd om de algengroei minimale kans te geven. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de waterkwaliteit in de Kleine Melanen aanzienlijk verbetert en dat het risico op blauwalg flink wordt beperkt.

"Bij dit project is veel lering getrokken uit de aanpak bij de Groote Melanen. Hier is de waterkwaliteit mede door het omleiden van afgekoppeld hemelwater sterk verbeterd. Omdat bij de Kleine Melanen deze actie niet uitgevoerd was - inzicht van deze maatregel was er nog niet - en de waterkwaliteit hier terug liep is op basis van het succes bij de Groote Melanen de 'go' gekomen voor het omleiden van het afgekoppelde hemelwater bij de Kleine Melanen", legt wethouder van der Velden uit.

Er is breder gekeken om de waterkwaliteit te verbeteren. Zo is bijvoorbeeld een fosfaatbindend kleimiddel aan de Kleine Melanen toegevoegd en is in samenspraak met de visvereniging gekeken naar de huidige visstand. Door afvissing heeft een telling plaatsgevonden, zijn de bodemwoelers zoals karpers naar elders verplaatst, en zijn in overleg met de vogelwerkgroep maatregelen getroffen om de ganzenpopulatie in bedwang te houden.

Nu alle maatregelen zijn uitgevoerd, zijn de voorwaarden voor een gezond en divers waterleven sterk verbeterd en zijn de voorwaarden voor flinke blauwalgenoverlast afgenomen. Niels Mureau van Waterschap Brabantse Delta: "Uitroeien van blauwalgen is niet gebeurd, dat kan niet en is ook nooit het doel geweest. Wel zijn de eerst gunstige voorwaarden voor overlast flink verminderd. Het waterleven en plantengroei kunnen zich nu gaan ontwikkelen, dat duurt zeker nog een paar jaar. Om de nu verbeterde situatie mooi te houden is een goed beheer essentieel. Daarbij is het belangrijk dat er ook in de toekomst weinig voedingsstoffen in de plas komen." Buurtbewoner kunnen zeker hun steentje hier aan bijdragen, namelijk door het beperken van het voeren van dieren (eenden, ganzen, visen) en het uitlaten van honden langs de waterkant.

Zowel de wethouder als de bestuurder bevestigen het belang van samenwerking in dit project. Samenwerking met de verschillende partners. "Alleen ga je snel, samen kom je verder", aldus Mureau.

Meer berichten