Foto: Peer Oppers

Oprichting Canadian War Graves Nederland

In Bergen op Zoom is, bij notaris de Maat, de Stichting Canadian War Graves Nederland opgericht. Deze Stichting wil voor de gesneuvelde en in Nederland begraven Canadese militairen een Digitaal Monument oprichten en hen zo blijvend in herinnering houden door hen met foto’s en levensverhalen een gezicht te geven. In Nederland staan 5.712 Canadese grafstenen; al die grafstenen moeten een gezicht en een verhaal krijgen. Meer dan 70 jaar na de oorlog leven veel kameraden en familieleden van de gesneuvelde jonge mannen niet meer. Hun levensverhaal dreigt daarmee voor altijd verloren te gaan en wij zijn het aan hen verplicht dat te voorkomen. Om alle verzameld (beeld)materiaal en persoonlijke verhalen samen met de basisgegevens van de militairen voor het publiek toegankelijk te maken wordt een Digitaal Monument ontwikkeld waar al deze informatie online te raadplegen is.Deze stichting is voorgekomen uit drie andere stichtingen; de Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten, Stichting Faces to Canadian War Graves Groesbeek en de Stichting Bevrijding Brabantse Wal. Hiervan weten we dat zij de drie grootste Canadese erevelden in Nederland hebben.Het doel van de Stichting CWGNL is niet alleen het oprichten van een monument voor de gesneuvelde Canadese militairen op deze drie erevelden maar, ook de aandacht voor omgekomen militairen met een andere nationaliteit die daar begraven zijn.In Bergen op Zoom zal, in goed overleg met andere betrokken organisaties, ook een apart monument opgericht worden voor de gesneuvelden militairen op het Britse ereveld, vlak naast het Canadese ereveld.Dit geldt ook ten aanzien van de gesneuvelde Canadese militairen die zijn begraven op andere begraafplaatsen in Nederland.De Stichting gaat samenwerking aan met o.a. het onderwijs. In Holten loopt dit project ‘geef ieder steen een verhaal’. Groesbeek heeft een research team ‘Faces To Graves Groesbeek’ en Bergen op Zoom is bezig met het opzetten van een research team en contacten met scholen.Het gezamenlijk doel is het digitaal monument te kunnen presenteren in het herdenkingsjaar 75 jaar Bevrijding.Voor meer informatie kunt u een mailtje sturen naar info@stichtingbbw.nl

Meer berichten