Dijkgraaf Kees Jan de Vet voor het hoofdkantoor van het waterschap Brabantse Delta vlak naast Bouvigne aan de Bouvignelaan in Breda.
Dijkgraaf Kees Jan de Vet voor het hoofdkantoor van het waterschap Brabantse Delta vlak naast Bouvigne aan de Bouvignelaan in Breda.

Dijkgraaf zoekt bestuursleden waterschap Brabantse Delta

BREDA - Wist je dat er in Midden- en West-Brabant 568 km dijken, 227 gemalen, 1.750 stuwen en 17 sluizen en waterbergingsgebieden zijn? En dat we ruim 8.000 kilometer aan sloten, beken en rivieren hebben? En dat we samen miljoenen liters afvalwater produceren...? Waterschap Brabantse Delta zorgt er voor dat onze dijken veilig zijn, dat we droge voeten houden én zorgt voor schoon en voldoende water. Mede dankzij het waterschap kun je veilig wonen, werken en genieten van water.
Dijkgraaf Kees Jan de Vet van Brabantse Delta is in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen in maart 2019 op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bestuursleden zien erop toe dat het waterschap haar taken op een goede manier uitvoert. Kees Jan de Vet: ,,Waterschappen doen belangrijk werk wat ertoe doet, mede omdat het van invloed is op onze eigen leefomgeving. Het bestuurlijk werk voor ons waterschap is dan ook een verantwoordelijke taak. Om dit zo goed mogelijk te blijven doen, zijn nieuwe leden in ons bestuur van harte welkom. Bijvoorbeeld leden die innovatieve ideeën hebben op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Of leden die zich graag maatschappelijk inzetten voor onze samenleving.''

Waterschap Brabantse Delta geeft je nu de kans om de gratis cursus 'Actief voor het waterschap' te volgen waarbij je leert wat het inhoudt om bestuurslid van het waterschap te zijn. Tijdens deze cursus ontdek je of het besturen iets voor jou is. De cursus bestaat uit in totaal drie bijeenkomsten, die plaatsvinden op 7, 14 en 21 juni 's avonds van zeven tot tien uur in Breda. Tijdens de cursus leer je meer over de werking van het waterschap. Uiteraard ontmoet je ook mensen die nu actief zijn in de waterschappen zoals de dijkgraaf en leden van het dagelijks en algemeen bestuur. Op 13 juni of 11 juli heb je de mogelijkheid om een vergadering van het algemeen bestuur bij te wonen. De cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Dinsdag 22 mei houdt het waterschap Brabantse Delta een informatieavond voor iedereen die geïnteresseerd is in de cursus en hier graag meer over wil weten. Je bent vanaf zeven uur van harte welkom op het hoofdkantoor van Brabantse Delta aan de Bouvignelaan 5 in Breda, waar de dijkgraaf, leden van het Algemeen Bestuur en cursusleider je meer vertellen over het waterschap en het werk van de bestuurders. Ook krijg je meer informatie over de cursus. Aanmelden voor deze avond kan via www.brabantsedelta.nl, waar je ook meer informatie vindt.

Meer berichten