Wie wil er nou een baby zonder bevruchting

Merijntje uit Halsteren verbaasde zich over het bericht dat Nederlandse wetenschappers het voor elkaar lijken te hebben gekregen om leven te scheppen zonder “bevruchting” dus zonder sex en zonder ”paren”. Merijntje begreep dat het allemaal nog in de kinderschoenen staat en vooralsnog alleen op muizen is geprobeerd. De mogelijkheid bestaat echter dat het in de toekomst ook voor het menselijk leven te doen zal kunnen zijn. Merijntje denkt dat de wetenschap nooit is tegen te houden en dat ontwikkelingen voor of achter de schermen doorgaat. Wat zouden de mogelijkheden voor de landbouw zijn vraagt Merijntje zich af. Zo op her eerste gezicht weinig denkt hij maar hij realiseert zich ook dat veel nieuwe dingen in eerste instantie naar de prullenbak werden verwezen en later toch massaal werden omarmd. Merijntje wil er overigens ook graag op wijzen dat er al heel veel wordt gemanipuleerd in het voortplantingsproces. Denk maar aan Kunstmatige Inseminatie en embryotransplantatie en draagmoederschap etc. etc. Opvallend is dat het bericht komt in een periode begin mei dat het nieuwe leven van de echte natuur explodeert in volle glorie. Bomen en struiken staan vol in blad, landbouwgewassen steken hun eerste groen boven de grond, grasland wordt gemaaid voor de eerste snede en de vele vogels zingen luid en vrolijk. Dit alles vandaag 4 mei wanneer we dit schrijven dat we de doden herdenken die in oorlogen en conflicten zijn gesneuveld. En morgen op 5 mei herdenken we het feit dat we onze vrijheid na de bezetting terug kregen. Bij dat alles is het van belang dat boeren en tuinders aan het werk zijn en blijven en in tijden van oorlog en vrede zorgen voor de voedselvoorziening en zo zal het altijd blijven: https://youtu.be/0tFioK_Ajbg

Meer berichten