Alle partners kozen eendrachtig voor de korte naam: Het Grenspark Kalmthoutse Heide. De voorzitter Martin Groffen, burgemeester Gaston van Tichelt van Essen, burgemeester Lukas Jacobs van Kalmthout en gastheer Peter van Gastel van Kiekenhoeve hingen samen het gevelbordje op.
Alle partners kozen eendrachtig voor de korte naam: Het Grenspark Kalmthoutse Heide. De voorzitter Martin Groffen, burgemeester Gaston van Tichelt van Essen, burgemeester Lukas Jacobs van Kalmthout en gastheer Peter van Gastel van Kiekenhoeve hingen samen het gevelbordje op. (Foto: Florentine Tacke)

Het Grenspark heeft nieuwe naam...

Het Grenspark heeft 'n nieuwe naam: Grenspark Kalmthoutse Heide. ,,Een bescheiden en toch belangrijke verandering. Kort, maar krachtig en al bekend aan beide zijden van de grens", aldus Martin Groffen, voorzitter.

Bergen op Zoom - Zichtbaar zijn is een belangrijk streven van het Grenspark. Het Grenspark vertegenwoordigt 'n uitgestrekt grensoverschrijdend gebied met veel natuurgebieden, poorten, entrees, horeca en routes. De omgeving en bezoekers hebben niet allemaal een compleet beeld van het Grenspark. Dat kan dus beter, want pas met een goed beeld raken omwonenden en bezoekers betrokken bij het gebied en wat er allemaal speelt. Het Grenspark is straks beter zichtbaar met aanduidingen in het terrein en op kaart. Dat je ziet wanneer je 't gebied benadert, van Vlaamse zijde of van Nederlandse zijde. Dat je merkt hoe groot het is. Dat je ook ziet hoeveel bewoners, ondernemers en bezoekers in die omgeving thuishoren. Dit, met 'n eenduidig bebording bijvoorbeeld. Dat was ook de aanleiding om na te denken of de naam van het Grenspark nog bij de tijd is. Daarnaast is er een nieuwe kaart, brochure en fietsfolder waarin de vele gebieden, routes en poorten staan. Het Grenspark De Zoom - Kalm- thoutse Heide houdt op te bestaan. Althans in deze naam. Men koos ervoor om het gebied in het vervolg korter en krachtiger aan te duiden: 'Grenspark Kalmthoutse Heide'. Een kortere naam dus voor dit grote, grensoverschrijdende gebied van 6.000 hectare op zowel Vlaams als Nederlands grondgebied. Tot op heden zorgde de naam dikwijls voor verwarring en onbegrip. Omdat hij zo lang was, kortte men de naam in naar gelang de voorkeur van de gebruiker. Bij het zoeken naar 'n nieuwe naam dacht het Grenspark in eerste instantie heel ruim. Uiteindelijk bleek dat de Kalm- thoutse Heide zelf een zodanige en grensoverschrijdende kracht heeft. Het zou niet wijs zijn om daarvan afstand te nemen. De oude toevoeging 'De Zoom' voegde daar niet veel aan toe. Inmiddels is de Kalmthoutse Heide ook aan Nederlandse zijde gekend. Al de partners kozen eendrachtig voor de korte naam. Historisch interessant: dat was ook de werktitel in de oprichtingsfase. Back to basic dus. Het Grenspark houdt ook het bestaande logo herkenbaar. Ze staan aan de vooravond van nieuwe bebording. Ook hebben ze nieuwe kaarten, een brochure, nieuwe fietsfolder en gastheer gevelborden. Dit is dus hét moment voor de introductie van een iets gewijzigde naam met een iets gewijzigd logo. Het logo heeft andere kleuren, een iets andere vorm en lettertype. In sommige toepassingen maken we gebruik van een nieuwe ondertitel: twee landen - één natuur.

Meer berichten