Foto: Caroline Raaijmakers

Bijzondere herinneringen en een mooie collecte opbrengst

Een fijne herinnering noemde de geestelijke ondersteuner van de hospice de Markies de mis in de St Gertrudiskerk in de Lievevrouweparochie van Bergen op Zoom. Een van de gasten van de hospice had als laatste wens het bijwonen van de mis in de kerk. Deze mevrouw werd door de wens ambulance opgehaald en zo kon haar wens nog in vervulling gebracht worden. Dit maakt op de vele parochianen, pastoor Verbeek en de Caritas veel indruk.

Nog een fijne herinnering was het jubileumconcert van het kerkkoor Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Het koor beleefde onder de muzikale leiding van hun dirigent vele hoogtepunten en verzorgde schitterende liturgische vieringen. Helaas is de dirigent, Wim Donders, die het koor 33 jaar lang wist te inspireren, begin maart overleden in hospice De Markies.

Pastoor Verbeek stelde met het parochie bestuur vast dat een van de collectes in 2018 dan ook voor de Vrienden van hospice de Markies moest zijn. Het goede doel. De feitelijke zorg in het hospice wordt immers betaald door de overheid. Maar voor alle andere noodzakelijke voorzieningen, zoals inrichting, materialen en onderhoud is het hospice geheel afhankelijk van sponsoring en vrijwillige bijdragen. Stichting Vrienden van Hospice De Markies informeert en werft vrienden/donateurs die met financiële middelen het hospice ondersteunen. Zij maken mede mogelijk dat de ernstig zieke mensen in het hospice hun laatste levensdagen in een warme en zorgzame omgeving door kunnen brengen, als sterven thuis niet mogelijk is. De wensen en behoeften van deze gasten staan daarbij voorop.

De keuze voor dit goede doel was dus snel gemaakt en i.s.m. de Stichting Caritas van de Lievevrouwparochie Bergen op Zoom werd de collecte voor dit goede doel georganiseerd in het weekend van 5 en 6 april jl. zowel in de St. Gertrudiskerk als in de Onze Lieve Vrouw van Lourdes kerk.

De Caritasinstelling wil vanuit katholieke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving. Ze heeft aandacht voor de concrete noden en de behoeften van personen en groepen van personen. Zij wil bijdragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid. De Caritas is een onderdeel van de diaconie en vanuit de Lievevrouweparochie proberen zij om te zien naar elkaar en oog te hebben voor maatschappelijke problemen die vooral de kwetsbare mensen binnen en buiten de parochie treffen. Drie kernwoorden spelen daarbij een centrale rol: signaleren, inspireren en ondersteunen.

De Caritas besloot om, als ondersteuning, het bedrag dat voor de collecte opgehaald was te verdubbelen.

Pastoor Verbeek kon dan ook zaterdag 14 april jl. namens vele parochianen en de Caritas van de Lievevrouweparochie Bergen op Zoom, onder de bijzondere klanken van het Bergen op Zoom Blazersensemble, een bedrag van € 1.609,90 overhandigen aan de voorzitter van de Vrienden van de Hospice De Markies.

Meer berichten