Fracties van CDA, D66, PvdA en SP stellen vragen over sloop Zweedse huizen in Halsteren

Uit BNdeStem van 30 maart 2018 werd duidelijk dat Stadlander van plan is om een aantal van de zogenaamde Zweedse huizen in de Zweedsestraat te Halsteren te slopen. Deze huizen zijn na de Watersnoodramp van 1953 geschonken door de Zweedse regering om de woningnood te lenigen. Het voornemen raakt een snaar binnen de Halsterse gemeenschap. De Zweedse huizen getuigen van het verleden en de Watersnoodramp die in Halsteren en Lepelstraat, zoals bekend is, vele slachtoffers heeft gemaakt (78). Vele Halsternaren dragen de herinneringen nog dagelijks met zich mee. De grote belangstelling voor de recente herdenkingsbijeenkomst in Lepelstraat en de videosessies van de Heemkundekring getuigen daarvan. Daarnaast vormt de Zweedsestraat een intiem stukje Halsteren. Het straatje is een prachtig onderdeel van de historische wandelroute die de Heemkundekring Halsteren nu aan het ontwerpen is.

De fracties van het CDA, D66, de PvdA en de SP vragen het College of er bij de schenking van de huizen afspraken zijn gemaakt. De wil van Stadlander tot behoud van een aantal van de huizen getuigt van begrip voor het belang van de panden. Het College wordt echter gevraagd om in overleg met Stadlander te bezien of niet meer huizen behouden kunnen worden. Ook zoeken de fracties naar de mogelijkheid om van de panden een gemeentelijk monument te maken.

Meer berichten