Vogels aan de zuidkust van Tholen

Op zondag 22 april organiseert de KNNV/IVN afd. Roosendaal een wandeling o.l.v. een natuurgids langs de zuidkust van het eiland Tholen waar duizenden vogels in het voorjaar neerstrijken.

De vertrektijd is 08.30 uur vanaf de parkeerplaats Visdonk Lodge, Rozenvendreef 2 in Roosendaal of ter plaatse aan het eind van de Gatweg in Scherpenisse.

De wandeling duurt tot 12.00 uur.

Meer informatie over de activiteiten van de KNNV kunt u vinden op de website www.knnv.nl/roosendaal

Door de Deltawerken is veel buitendijks getijdengebied verloren gegaan. Het Plan Tureluur heeft gebieden op grond van historische kaarten in ere hersteld en teruggegeven aan de natuur door kreken te herstellen en laagten uit te graven. Zoute kwel uit de Oosterschelde kan weer ongestoord naar boven komen. De omstandigheden zijn zodanig dat er een vogelparadijs is ontstaan. Natuurgids, George Koenders, raadt aan om een verrekijker mee te nemen zodat vogels zoals de tureluur, grutto en plevier dichtbij te halen zijn. Het speciale vogel-uitkijkpunt in het midden van de Scherpenissepolder geeft een mooi beeld van het zilte drassige landschap.

Bijdrage meerijden: € 3,50

Meer berichten