In Bergen op Zoom heeft Auris een school waar speciaal onderwijs wordt gegeven aan kinderen met gehoorproblemen of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. FOTO: AUDIOLOGISCHCENTRUM.NL
In Bergen op Zoom heeft Auris een school waar speciaal onderwijs wordt gegeven aan kinderen met gehoorproblemen of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. FOTO: AUDIOLOGISCHCENTRUM.NL (Foto: audiologischcentrum.nl)

Auris Montaal in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - In het Bravis ziekenhuis zagen we een kort filmpje over de Koninklijke Auris Groep, en zijn we in gesprek gegaan met Willian Heesters, de regiodirecteur van Auris: ,,Auris is 'n organisatie voor kinderen en volwassenen die problemen hebben met spreken, taal en gehoor. In de regio Bergen op Zoom hebben wij 'n Audiologisch Centrum. Dit is 'n diagnostisch centrum waar de kinderen en volwassenen onderzocht worden op het gebied van taalontwikkeling en gehoor. Vanuit 't Audiologisch Centrum is veel overleg met eerstelijns logopedisten, KNO-artsen en audiciens en consultatiebureau-artsen in de regio. In Bergen op Zoom zijn vier behandelgroepen voor peuters en heeft Auris een school waar speciaal onderwijs wordt gegeven aan kinderen met gehoorproblemen of aan de kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Deze school heet 'Auris Montaal', en in deze school is een naschoolse behandelgroep gevestigd voor kinderen van 8 tot 12 jaar en geven wij krachttraining. De laatste twee behandelingen focussen op sociaal-emotionele (ontwikkelings)problemen als gevolg van 'n TOS of slechthorendheid. En Auris begeleidt ook 'n groot aantal leerlingen die op 'n reguliere basisschool of kinderopvang zitten. Daarvoor komt er een ambulant begeleider naar de basisschool of kinderopvang en werkt daar aan zinsbouw, taalbegrip of woordenschat. Al met al 'n erg breed palet aan activiteiten, behandelingen en onderwijs. De medewerkers van Auris doen dit elke dag met grote betrokkenheid en inzet. Wij vinden de kwaliteit van zorg erg belangrijk. Daarom vragen wij onze cliënten, leerlingen en ouders regelmatig naar hun ervaringen met onze zorg, en deze ervaringen gebruiken wij om onze dienstverlening continu te verbeteren."

Meer berichten