In juni is er 'n dagbedevaart naar Maria met het Gouden Hart in Beauraing, vlakbij Dinant in de Belgische Ardennen. Tussen 29 november 1932 en 3 januari 1933 is Maria daar 33 keer (!) verschenen aan vijf kinderen.
In juni is er 'n dagbedevaart naar Maria met het Gouden Hart in Beauraing, vlakbij Dinant in de Belgische Ardennen. Tussen 29 november 1932 en 3 januari 1933 is Maria daar 33 keer (!) verschenen aan vijf kinderen.

Bedevaarten naar Maria met het Gouden Hart in Beauraing

Voor de 71e keer vertrekken dit jaar vanuit het bisdom Breda weer bedevaarten naar Maria met het Gouden Hart in Beauraing, vlakbij Dinant in de Belgische Ardennen. Tussen 29 november 1932 en 3 januari 1933 is Maria daar maar liefst 33 keer verschenen aan vijf kinderen.

WEST-BRABANT - ,,Vaak leven wij tegenwoordig in een wereld die oppervlakkig en gejaagd is. Wij, gelovige christenen vinden moeilijk de tijd, rust en stilte die nodig zijn voor inkeer in onszelf, contact met God, en gebed en bezinning. Goed geleide bedevaarten maken stilte, rust, inkeer en bezinning mogelijk. Omdat we samen zijn, hoeft niemand alleen te zijn. We hebben aanspraak aan elkaar, vangen elkaar op als dat nodig is en bemoedigen elkaar. De natuur onderweg, de steun van mede-pelgrims (en vrijwilligers), en de ontroerende kerkelijke plechtigheden, bezorgt de bedevaart ons kracht en heerlijke dagen'', aldus Comité Pro Maria van het bisdom Breda.

De zorgbedevaart, voor West- Brabant en Zeeland, wordt gehouden in het weekend van 2, 3 en 4 juni en begeleid door een arts, verpleegkundigen en vrijwilligers die garant staan voor 'n goede verzorging. ,,Indien u met de zorgbedevaart mee wilt gaan, betekent dit dat u op zaterdagochtend vertrekt vanuit Bergen op Zoom en maandagavond hier weer terugkeert. De dagen worden doorgebracht in 'n gezellig samenzijn op het heiligdom. De bedevaart is rondom 'n thema wat terugkomt in de diensten. Als pastorale leiding gaan Vicaris Paul Verbeek en pastoor Hans van Geel mee, die voor zullen gaan in Nederlandstalige kerkdiensten. De dagbedevaart vertrekt zondagochtend 3 juni. Uw opstaptijd krijgt u in de week voor vertrek te horen. In de bus wordt er gebeden en verschillende liederen gezongen ter ere van Maria. Om elf uur is er 'n hoogmis en 's middags is er het lof met ziekenzegening. De dagbedevaartgangers vertrekken om halfvijf vanuit Beauraing terug naar huis en worden daarbij uitgezwaaid door de achterblijvers.''

Vooruitlopend op deze bedevaarten is er op donderdagavond 19 april van zeven tot negen uur een bijeenkomst in de Lourdesgrot van de OLV van Lourdeskerk aan de Prins Bernardlaan 66 in Bergen op Zoom. ,,We beginnen dan met een eucharistieviering of een rozenkransgebed, en iedereen is van harte welkom.''

WWW.BEDEVAARTBEAURAING.NL

Opgeven voor de zorgbedevaart kan tot 25 april, en voor de dagbedevaart tot 5 mei. Voor meer informatie kun je bellen met de dames E. Bastianen-Luijks (tel. 0164 - 25 04 20) of C. van Beurden-van Wiggen: 0167 - 56 52 24.

Meer berichten