Bewoners van de gemeente Steenbergen krijgen 12 maart de mogelijkheid ideeën aan te dragen voor Fort Henricus. Om de deelnemers een beetje op weg te helpen is er een digitaal plakboek gemaakt.
Bewoners van de gemeente Steenbergen krijgen 12 maart de mogelijkheid ideeën aan te dragen voor Fort Henricus. Om de deelnemers een beetje op weg te helpen is er een digitaal plakboek gemaakt.

Wat willen we met Fort Henricus?!

Bewoners van Steenbergen krijgen op maandag 12 maart de mogelijkheid ideeën aan te dragen voor Fort Henricus. Fort Henricus is een fort van de Zuiderwaterlinie, vlakbij Steenbergen, aangelegd in 1626 en sinds 1816 al buiten gebruik. Het fort wordt thans in volle glorie hersteld. Dit biedt de kans om er, samen met belangstellenden uit Steenbergen, iets moois van te maken voor de bezoekers. Onder de vlag van 't samenwerkingsverband Waterpoort houden de gemeente Steenbergen, de provincie Noord-Brabant, Natuurmonumenten en waterschap Brabantse Delta 'n ideeënavond voor bewoners van de gemeente Steenbergen. Deze avond is in het gemeentehuis van Steenbergen aan de Buiten de Veste 1 op maandag 12 maart van zeven uur tot negen uur. De projectgroep Fort Henricus zoekt Steenbergse verenigingen, ondernemers, scholieren, studenten en particulieren met goede ideeën die een steentje bij willen dragen. De projectgroep wil de gemeenschap van Steenbergen betrekken om Fort Henricus van hen te laten zijn. Dat begint door alle ideeën die er bij hen leven, in kaart en beeld te brengen. En dat gaat ook letterlijk gebeuren, want van de ideeën worden tijdens de ideeënavond cartoons gemaakt. Om de deelnemers aan de ideeënavond 'n beetje op weg te helpen, heeft de projectgroep 'n digitaal plakboek gemaakt met daarin de achtergronden en verschillende mogelijkheden die het fort biedt. Ideeën van de bewoners worden na de avond aan dit plakboek toegevoegd, en daarna worden alle voorstellen op uitvoerbaarheid getoetst. De projectgroep hoopt op 'n grote belangstelling voor de ideeënavond! Kijk voor het digitale plakboek op de website: www.waterpoortwerkt.nl/plak boek-fort-henricus.

Meer berichten

Shopbox