Week voor de Gezonde Jeugd in Bergen op Zoom

5 tot 10 maart is de landelijke Week voor de gezonde jeugd. Gezond leven is de normaalste zaak van de wereld. Alle kinderen verdienen het om gelukkig en gezond te leven. Een beweegvriendelijke buurt, een gezonde schoolomgeving en ouders die kennis hebben van de schijf van vijf, zouden dan ook de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Daarom organiseert Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) van 5 tot 10 maart de Week voor de gezonde jeugd: een week waarin we ons landelijk, regionaal en vooral lokaal hard maken voor een gezonde generatie.

Gemeenten in actie

In het hele land van Friesland, Zeeland tot Limburg worden diverse activiteiten gehouden om aandacht te vragen voor het belang van een gezonde leefstijl bij kinderen. Ook in JOGG-gemeenten, zoals Bergen Op Zoom, zijn er diverse initiatieven voor kinderen rond voeding en bewegen. Wethouders en buurtsportcoaches brengen kinderen in beweging met sport en spel in de wijk.

Hierbij krijgen zij support van JOGG-ambassadeur, danseres en presentatrice Ingrid Jansen. Zij trekt samen met Kindercorrespondent Tako Rietveld door het land om kinderen te verleiden tot gezond gedrag. ,,Samen staan we sterk om echt iets heel moois te doen in Nederland. Dat ik hier onderdeel van mag zijn en bij gemeenten kan langsgaan om iedereen te enthousiasmeren, geeft me elke keer weer energie!'' Ingrid Jansen, JOGG-ambassadeur.

In Nederland is gemiddeld één op de zeven kinderen (13,6%) te zwaar en in achterstandswijken kan dit oplopen tot één op de drie. Kinderen met overgewicht zijn minder fit dan hun leeftijdsgenoten, worden vaker gepest en krijgen later vaak te maken met problemen rond hun gezondheid. Dit is schokkend, maar zeker niet onlogisch: de omgeving waarin kinderen leven, verleidt op allerlei manieren tot ongezond gedrag. Omdat je een omgeving niet van buitenaf kunt veranderen, zit JOGG er middenin. In meer dan 130 gemeenten door heel Nederland maken JOGG-teams het verschil. Zij zetten zij zich dagelijks in om de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. ,,Kinderen en jongeren die opgroeien in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl, worden fysiek, psychisch en sociaal beter toegerust voor de toekomst. En wie wil dat nou niet? Ieder kind heeft recht op een gezond jeugd", aldus Marjon Bachra, directeur JOGG.

Week voor de Gezonde Jeugd in Bergen op Zoom

In heel Nederland en ook in Bergen op Zoom wordt van 5 tot 10 maart de Week voor de Gezonde Jeugd georganiseerd. In deze week vragen we aandacht voor de gezonde jeugd en staan er allerlei activiteiten op het programma. Zo begint de F!TFabriek op 3 basisscholen met B-Fit en komt er op kinderopvangcentra een beweegprogramma voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Hoogtepunt van de Week voor de Gezonde Week is de kick-off op sportpark Rozenoord in Bergen op Zoom. De Week voor de Gezonde Jeugd past in de JOGG/Jongeren op Gezond Gewicht-aanpak waaraan de Gemeente Bergen op Zoom meedoet.

Kick-off 7 maart

Op woensdagochtend 7 maart wordt op sportpark Rozenoord aan de Beukenlaan in Bergen op Zoom de kick-off gegeven aan de JOGG-aanpak. Stakeholders van de JOGG-aanpak beginnen om negen uur met een netwerkbijeenkomst.

Vanaf tien uur tot half twaalf uur is er een activiteitenprogramma voor zo'n 250 kinderen van basisscholen Het Kompas en School Oost. Dit programma is gericht op de thema's voeding, sport en bewegen. De activiteiten zijn georganiseerd door de F!TFabriek en de GGD.

Om half twaalf uur geeft wethouder Arjan van der Weegen het officiële startschot voor Week voor de Gezonde Jeugd in Bergen op Zoom en de JOGG-aanpak in Warande Oost. Hij verricht de kick-off door mee te dansen op het nummer 'Bewegen is Gezond'.

Programma Week voor de Gezonde Jeugd

Dinsdag 6 maart: Vooraankondiging B-F!T programma op scholen

Woensdag 7 maart: Kick-off JOGG Bergen op Zoom

Donderdag 8 maart: Lancering app F!TFabriek.

Vrijdag 9 maart: Vooraankondiging beweegprogramma 2-6 jaar.

Zaterdag 10 maart: Kick-off TeamF!T zwembad de Schelp.

B-F!T

Op drie scholen start F!TFabriek binnenkort met B-F!T op 3 basisscholen. B-F!T is een traject van minimaal 2 jaar waarin er aandacht wordt besteed aan het meer structureel inbrengen van beweegmomenten, voedingseducatie en het betrekken van ouders door middel van leuke workshops. Momenteel is de F!TFabriek in gesprek met de basisscholen Het Kompas, School Oost en de Noordster om te kijken of ze een maatpakket in elkaar kunnen zetten. De eerste gesprekken zijn allemaal positief geweest.

Beweegprogramma

Momenteel is er geen aanbod voor de leeftijdsgroep 2 - 6 jarigen. In het JOGG-programma wordt voor het eerst aandacht besteed aan deze doelgroep. De F!TFabriek gaat samen met kinderopvangcentra een beweegprogramma uitrollen om een goede motorische basis te leggen voor deze jonge kinderen. Daarnaast proberen we ze te stimuleren om meer te sporten en uiteindelijk te stimuleren om bij een sportvereniging aan de slag te gaan. Het zal dus een structurele aanpak worden.

Meer berichten