Met de werkzaamheden wordt begonnen bij de eendenvijver. Daarna wordt het riool via een deel van de Prinses Christinalaan door de Prinses Margrietlaan naar de Prinses Irenelaan aangelegd. Via een oversteek in de Dionysiusstraat vindt de verdere aansluiting van het Tervoplein plaats.
Met de werkzaamheden wordt begonnen bij de eendenvijver. Daarna wordt het riool via een deel van de Prinses Christinalaan door de Prinses Margrietlaan naar de Prinses Irenelaan aangelegd. Via een oversteek in de Dionysiusstraat vindt de verdere aansluiting van het Tervoplein plaats.

Nieuw systeem voor hemelwaterriool

Vorige week heeft wethouder Hans de Waal een uitstroombak geplaatst bij de eendenvijver in Putte. Deze uitstroombak maakt onderdeel uit van een nieuw hemelwaterriool vanaf de nieuwbouw op het Tervoplein tot aan de eendenvijver. Hiermee wordt de kans op wateroverlast in het centrum tot een minimum verkleind en het water komt ten goede aan de natuur buiten de dorpskern.

PUTTE - In samenhang met het dorpsvernieuwingsproject Tervoplein, is er onderzocht of het mogelijk is om de afvoer van het regenwater dat in dit gebied valt, af te koppelen van het bestaande rioleringssysteem. Aanvankelijk werd er de mogelijkheid onderzocht van de infiltratie van dit water ter plaatse. Daarna is gekeken of dit regenwater mogelijk ingezet zou kunnen worden om verdroging van de hoge zandgronden tegen te gaan. ,,Dit heeft geleid tot een concreet plan voor de aanleg van een hemelwaterriool van het Tervoplein naar de retentievijver aan de Beukendreef. Vanuit deze retentievijver kan het oppervlaktewater het Mortetusbos instromen om verdroging tegen te gaan. De provincie Noord- Brabant heeft voor dit plan subsidie beschikbaar gesteld waardoor het geheel financieel haalbaar is geworden'', aldus Hans de Waal, de verantwoordelijk portefeuillehouder. Het werk omvat de aanleg van een hemelwaterriool vanaf de nieuwbouw op het Tervoplein tot aan de eendenvijver in de Beukendreef. Met de werkzaamheden zal wordtenbegonnen bij de eendenvijver. Daarna wordt het riool via een deel van de Prinses Christinalaan door de Prinses Margrietlaan naar de Prinses Irenelaan aangelegd. Via een oversteek in de Dionysiusstraat vindt de verdere aansluiting van het Tervoplein plaats. Naast de nieuwbouw op het Tervoplein en het nieuwe parkeerterrein worden ook de regenafvoeren van de woningen aan de Bradfortstraat op dit systeem aangesloten. Daarnaast worden alle straatkolken in de straten waar het nieuwe riool doorheen gaat hierop gezet. Kortom: op deze wijze wordt een aanzienlijke hoeveelheid regenwater afgekoppeld van het bestaande rioleringssysteem in Putte.

Meer berichten