Uitnodiging voor een Politiek Forum in Halsteren

Het zal u vast niet ontgaan zijn, want straks zullen de vertegenwoordigers van de Politieke Partijen weer gesignaleerd worden in ons dorp. Want er komen weer Gemeenteraadsverkiezingen aan.

Op 21 maart kunt u uw stem uitbrengen en uw voorkeur uitspreken voor de partij, respectievelijk de persoon waarvan u vindt dat hij of zij uw belangen straks in de Raad het best zal behartigen.
Maar zover is het nog niet, we krijgen eerst de aanloop ernaartoe. Op een enkele plek is er al een politiek forum geweest en dat zal de komende weken ongetwijfeld elders worden herhaald. Zo ook in Halsteren. Op dinsdagavond 20 februari om acht uur houdt de Dorpsraad in de Wittenhorst een discussieavond die volledig in het teken zal staan van de Gemeenteraadsverkiezingen. Alle partijen zijn daarvoor uitgenodigd en zij hebben zich inmiddels allen bereid verklaard om daaraan deel te nemen. We hadden ook niet anders verwacht, want zonder grootspraak mag worden gezegd dat om Halsteren heen gaan de ogen sluiten zou zijn voor de politieke werkelijkheid.

Op die avond, waarvoor u als inwoners bij deze uitgenodigd bent, willen wij graag in beeld krijgen in hoeverre de verschillende politieke partijen -´onze vertegenwoordigers´ straks in de Gemeenteraad - zich de problematiek van het Halsterse gelegen laten liggen. Hun opstelling, zienswijze en handelen in zowel het verleden als in de toekomst zullen hierbij aandacht krijgen. Uiteraard zal op verschillende voor het dorp relevante onderwerpen worden ingezoomd.

Wat te denken van:

- de Auvergnepolder, wat gaat daarmee gebeuren?
- is er straks voldoende passende woonruimte voor alle inwoners, m.n. ouderen en jongeren?
-hoe houdt de gemeente de openbare ruimte schoon en veilig?
- en hoe hebben de partijen hun verkiezingsprogramma’s financieel onderbouwd, want deze staan bol van beloftes en toezeggingen?

Voor Halsteren belangrijke zaken, waarvan we willen weten hoe daar door de verschillende partijen tegenaan wordt gekeken. En natuurlijk wordt er ook tijd vrij gemaakt voor het beantwoorden van relevante vragen over Halsteren vanuit de zaal.

In dat opzicht zal onze gespreksleider Ad van der Vrede, die we bereid hebben gevonden de discussie te sturen en in goede banen te leiden, zijn uiterste best doen om de partij-vertegenwoordigers zover te krijgen dat ze ‘met de billen bloot gaan’, zodat u zich het beeld kunt vormen dat nodig is om straks een goede keuze te maken.

Nogmaals: Dinsdagavond 20 februari om acht uur in de Wittenhorst. De zaal is open vanaf half acht uur. De koffie staat klaar. U bent van harte welkom.

Meer berichten