Bridgen voor een goed doel!

Bridgevereniging Bergen Troef houdt een bridgedrive op zondagmiddag 18 maart, aanvang bridgen is om half twee uur.

De locatie is: Party-restaurant Rozenoord aan de Beukenlaan 14, 4624 AE Bergen op Zoom

De opbrengst komt geheel ten goede aan:

HOSPICE DE MARKIES

Hospice de Markies biedt plaats aan mensen met een ongeneeslijke ziekte die zich in de laatste fase van hun leven bevinden. De huiselijke sfeer die er gecreëerd wordt draagt bij aan dat de ziekte en fase in het leven draagbaar wordt en zelfs waardevol. Medewerkers van het Hospice, waaronder veel vrijwilligers, zetten zich optimaal in om aan de wensen van de gasten, tegemoet te komen. Financiële ondersteuning kan daar een steentje aan bijdragen.

Aanmelden voor de bridgedrive kan bij Carla Bakx tel: 06-19991858 of mail: hospiceboz@gmail.com met vermelding van uw namen, NBB nummers en welke lijn (A B C D) én door overmaken van 17,50 euro per bridgepaar o.v.v. Hospicedrive en uw namen.

Voor meer gegevens zie: https://www.nbbclubsites.nl/club/28025

Meer berichten