Opvang en onderwijs onder één dak

Basisschool Sancta Maria, peuteropvang 't Geitje en LPS Kom Kinderopvang in Bergen op Zoom trekken nu voortaan samen op. De drie vormen het Integraal Kindcentrum Sancta Maria.

BERGEN OP ZOOM - Met vrolijke muziek, massaal aftellen door de kinderen en ouders op het schoolplein en dwarrelende confetti is onlangs de officiële start van het Integraal Kindcentrum (IKC) Sancta Maria gevierd. Het is de allereerste locatie in Bergen op Zoom waar zo'n samenwerkingsverband tussen verschillende instellingen die werken met kinderen. is gerealiseerd. Omdat Sancta Maria, 't Geitje en LPS Kom Kinderopvang nu samen optrekken als IKC, schuilde directeur Winfried Brok tijdens de start daarom symbolisch onder 'n paraplu voor de confetti. ,,We gaan als organisatie verder onder één paraplu.'''

Een unieke samenwerking

Binnen het IKC staat het kind centraal en wordt de ontwikkeling van 0 tot en met 12 jaar begeleid en gevolgd. De Bergse wethouder van onderwijs, Yvonne Kammeijer, is blij met het initiatief. ,,Apetrots ben ik op de totstandkoming van het IKC. Het is een unieke samenwerking tussen drie partijen.''

Het beste uit zichzelf halen

In het integraal kindcentrum kunnen de onderwijsprofessionals, zoals de leerkrachten en kinderopvang, nog beter met elkaar werken. De medewerkers werken met 'n pedagogische visie en aanpak, en die samenwerking komt volgens Winfried Brok de ontwikkeling van het kind enorm ten goede. ,,Een leerling kan hier het beste uit zichzelf halen en wij stimuleren dat langs alle kanten. En waar nodig sturen wij bij.''

Een doorlopende leerlijn

Met het IKC wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn. Kinderen van zowel de peuterspeelzaal als de kinderopvang en basisschool spelen voortaan samen op hetzelfde speelplein. ,,Een kind dat hier voor het eerst naar de peuterspeelzaal gaat, maakt later een veel makkelijkere overstap naar de basisschool", vertelt Brok. ,,Het kind is immers al gewend aan het gebouw, de juffen en meesters, en de kinderen. De overgang is veel geleidelijker.'' Ook zijn er regelmatig uitwisselingen in de vorm van voorlezen en het volgen van lessen.

Wel ander gebouw nodig

Het enige waar het nog aan schort is 'n gebouw, zegt Brok. ,,Want een integraal kindcentrum vraagt om één dak. Nu zijn het nog losse gebouwen." Een volledig plan voor nieuwbouw ligt kant-en-klaar op tafel. Waar het aan schort is geld. Die boodschap heeft de directeur tijdens de officiële opening nog maar eens meegegeven aan wethouder Kammeijer. ..Een ander gebouw is nodig. Daar doen we ons best voor en dat blijven we ook doen", aldus de wethouder.

De drie organisatie werken inmiddels sinds 2016 samen aan de Kloosterstraat in Bergen op Zoom. Tijdens de officiële aftrap van het IKC is er meteen ook een nieuw logo onthuld. Voor alle kinderen was er op het eind van de schooldag daarom ook een paraplu met het nieuwe beeldmerk. De basisschool Sancta Maria maakt deel uit van de Lowys Porquin Stichting (LPS), 'n organisatie met in totaal dertig scholen in West-Brabant en Tholen.

WIE WAS NU LOWYS PORQUIN...?

De van geboorte Italiaan Lowys Porquin (wat je uitspreekt als: 'lowies porkwien') strijkt halverwege de zestiende eeuw neer in Bergen op Zoom. Hij is een man van eenvoudige komaf, die zich maatschappelijk opwerkt en die een boek schrijft over opvoeding en onderwijs. Het belangrijkste, zo stelde Porquin, is het opdoen van kennis.

Waar IKC voor staat:

Een Integraal Kindcentrum (IKC) is 'n voorziening waarin organisaties als een basisschool, kin- derdagverblijf, peuter- speelzaal, buitenschoolse opvang en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Het IKC in de Kloosterstraat is de eerste in de stad. Voor meer informatie kun je altijd kijken op de site www.lowysporquin.nl.

Meer berichten