Aanwinst voor West-Brabants Archief

Het Mollerlyceum schenkt het West-Brabants Archief de oudste stukken van 't schoolarchief, over de periode 1916-1945. Jan Kalker, oud-geschiedenisdocent aan 't Moller, inventariseerde het archief vanaf de oprichting van de R.K. Middelbare Handelsschool op 6 september 1916. Deze 1e katholieke middelbare school in Brabant is gesticht door de vereniging OHO (Ons Handels Onderwijs, later OMO, Ons Middelbaar Onderwijs) en in 1919 uitgebreid met een Hogere Handels School. In 1920 volgde ook 'n 3-jarige HBS-opleiding voor meisjes. De (aparte) 5-jarige Hogere Burger School startte in 1921 en in 1928 nam men een nieuw gebouw aan het Bolwerk in gebruik. Na de oorlog werd de school een gymnasium rijker, en kreeg het de huidige naam: Dr. Mollerlyceum. Ook meisjes konden toen in het nieuwe schoolgebouw terecht. Zij volgden eerst de aparte MMS-opleiding, later samen met de jongens de HBS of het gymnasium'. Van het OHO is zeer veel archiefmateriaal van vóór de Tweede Wereldoorlog bewaard gebleven. Dit is zeer uitzonderlijk, andere OMO-scholen in Brabant bezitten bijna niets uit deze periode. Naast het archief van de school is er ook interessant materiaal over het schoolbestuur en bouw van de school in 1928.

Meer berichten