Logo gazetbergenopzoom.nl


,,We zijn blij met 't vertrouwen in ons. In de praktijk functioneert onze samenwerking uitstekend", zegt Bianka Mennema, lid van het Raad van Bestuur van het Bravis ziekenhuis tijdens de ondertekening.
,,We zijn blij met 't vertrouwen in ons. In de praktijk functioneert onze samenwerking uitstekend", zegt Bianka Mennema, lid van het Raad van Bestuur van het Bravis ziekenhuis tijdens de ondertekening.

Vernieuwd contract ondertekend

Het Bravis ziekenhuis en Stichting tanteLouise zetten onlangs hun handtekening onder een vernieuwd contract voor het leveren van geneesmiddelen aan de verpleeg- locaties van tanteLouise. De opgenomen patiënten in de tehuizen van tanteLouise, krijgen al vele jaren hun geneesmiddelen vanuit de ziekenhuisapotheek van 't Bravis ziekenhuis. In 2013 nam het ziekenhuis de farmaceutische activiteiten van de zorginstelling over. Na 'n verdere doorontwikkeling van de farmaceutische zorgverlening, bestond er behoefte aan 'n vernieuwde overeenkomst, passend bij de huidige dienstverlening door de ziekenhuisapotheek Bravis. In de nieuwe overeenkomst zijn onder meer afspraken vastgelegd over het klaarmaken en bezorgen van medicijnen en het daarbij behorende toezicht. Naast het leveren van de geneesmiddelen ondersteunt de ziekenhuisapotheek, tanteLouise ook bij het formuleren, onderhouden en doen functioneren van 't geneesmiddelenbeleid van de zorgorganisatie. In dit beleid zijn de wijze van voorschrijven, de medicatiebewaking en logistiek rondom de verstrekking van de geneesmiddelen beschreven. Ook maakt Stichting tanteLouise gebruik van de aanwezige kennis in de ziekenhuisapotheek over de hiervoor geldende wettelijke regels. De ziekenhuisapotheek in Bravis functioneert daarnaast als aanspreekpunt en adviespunt voor de artsen en het verplegend personeel van tanteLouise. Stichting tanteLouise en het Bravis ziekenhuis werken al vele jaren samen op diverse gebieden, waaronder ook binnen het samenwerkingsverband WestWest. Daarnaast levert het Bravis Ziekenhuis al vele jaren geneesmiddelen aan zorgorganisaties, waaronder tanteLouise.

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox