Logo gazetbergenopzoom.nl


Op de foto van links naar rechts de wethouders Eef Schoneveld (Moerdijk), Lars van der Beek (Woensdrecht), Cor van Geel (Steenbergen), Ruud Dijkers (lid Raad van Bestuur van TWB), Corne van Poppel (Roosendaal), Yvonne Kammeijer (Begren op Zoom) en Martien de Bruijn (Rucphen).
Op de foto van links naar rechts de wethouders Eef Schoneveld (Moerdijk), Lars van der Beek (Woensdrecht), Cor van Geel (Steenbergen), Ruud Dijkers (lid Raad van Bestuur van TWB), Corne van Poppel (Roosendaal), Yvonne Kammeijer (Begren op Zoom) en Martien de Bruijn (Rucphen).

Jeugdgezondheidszorg is gewaarborgd

De gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Moerdijk, Steenbergen en Woensdrecht hebben op 21 december een contract getekend met Thuiszorg West-Brabant voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg (de JGZ) voor 0- tot 4-jarigen voor de periode 2018-2021.

WEST-BRABANT - Op basis van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de JGZ van 0 tot 18 jaar. Het contract met Thuiszorg West-Brabant regelt de uitvoering van de taken voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. De GGD West-Brabant voert voor deze gemeenten de JGZ voor de kinderen en jeugdigen van 4 tot 18 jaar uit. Basis voor de overeenkomst is de visie 'een nieuw basistakenpakket JGZ in West-Brabant'. Dat heeft als uitgangspunt dat alle kinderen van 0 tot 18 jaar in alle gemeenten ook dezelfde basiszorg ontvangen. Daarnaast is er in het nieuwe pakket meer aanvullende begeleiding en zorg mogelijk voor de kinderen die dat nodig hebben.

De zes gemeenten nemen in ieder geval het basistakenpakket van Thuiszorg West-Brabant af. Daarnaast kunnen ze, al naar gelang de lokale behoefte, ook extra taken (zogeheten 'plustaken') afnemen.

De gemeente Bergen op Zoom bijvoorbeeld (waar Thuiszorg West-Brabant op twee locaties te vinden is: in de Wittenhorst in Halsteren en in Brede School Het Palet in Nieuw- Borgvliet) neemt als plustaak vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) af bij TWB. Daarnaast heeft Bergen op Zoom ook nog ingeschreven voor de plustaak 'Voorzorg', een intensief begeleidingstraject (met liefst 50 tot 60 huisbezoeken in 2,5 jaar tijd) van hoog-risico aanstaande moeders door ervaren jeugdverpleegkundigen met 'n aanvullende opleiding tot Voorzorgverpleegkundige. Doel van het project is het verkleinen van (en het risico op) kindermishandeling. Subdoelen zijn het verbeteren van de zwangerschap en geboorte en betere gezondheids- en ontwikkelingskansen van 't kind. Ook de gemeente Steenbergen neemt als plustaak vroeg- en voorschoolse educatie (de VVE) af bij TWB. Daarnaast neemt Steenbergen extra uren af voor de integrale inzet van de jeugdverpleegkundige in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze uren worden onder andere ingezet voor samenwerking met de 7 jeugdprofessionals die bij het CJG werken en voor het speciale, maandelijkse babycafé op de eerste woensdagochtend van de maand. In de gemeente Steenbergen kun je Thuiszorg West-Brabant vinden in de bibliotheek aan de Blauwstraat in Steenbergen, aan de Westgroeneweg 47 in Dinteloord, in KOV Blozekriekske & Toerdeloo aan de Dortmuntstraat 9 in Nieuw-Vossemeer, en in KOV Hummeltje & Toerdeloo aan de Graaf Engelbrechtstraat 14 in Kruisland.

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox