Logo gazetbergenopzoom.nl


Foto: Johan Nuijten

Parallelweg krijgt '' slecht rapportcijfer '' tijdens snelheidsmetingen.

Vrijdag 1 december is in samenwerking met wijkagent Paul, Anton en Hans van Veilig Verkeer Nederland, Torben van ZW-tv en mensen van Werkgroep 30, op verschillende plaatsen in de wijk Warande – oost gecontroleerd op snelheid.

Op de gehele Parallelweg - welke als 30km woongebied is ingericht - was het resultaat uiterst teleurstellend te noemen. Van het aantal gecontroleerde voertuigen – aantal 75 - hield zich maar een krappe 25% aan de snelheid, de rest zat er ruimschoots boven. Waarvan een taxi met een noodgang van maar liefst 54km voorbij wilde schieten, spande deze wel de kroon. Een overschrijding van bijna 100% !! Met diverse staande houdingen is er op vriendelijke toon gesproken met de bestuurders, waarop de onvermijdbare vraag gesteld werd, ‘’hoe snel mag je hier rijden’’ ?

Gelukkig betrof het geen quizronde, omdat we dan zonder kandidaten hadden gezeten…

Helaas moet hierdoor wel vastgesteld worden dat de weginrichting, voor veel automobilisten nog steeds wat onduidelijkheden met zich meebrengt.

Een vervolgmeting hebben we uitgevoerd op de - sinds enige tijd - heringerichte Past. Jutenlaan / Guido Gezellelaan. Waar je hier 50km max. mag rijden, hebben we van de 91 gemeten voertuigen maar enkele uitschieters mogen noteren. Maar liefst 81% van de automobilisten, kan zich goed vinden in de huidige inrichting van deze weg. Uitzonderingen zijn er helaas altijd, waarin de 73km wel een hele bijzondere was.

Op aanwijzing van meldingen, - welke waren binnengekomen via de website van werkgroep 30 - is er op verzoek de meting hervat op de Sterrelaan.
Ondanks de drukte op deze weg - 137 gemeten voertuigen - blijkt ook hier het merendeel zich redelijk tot goed aan te passen. De situatie hier - waar ook een maximumsnelheid van 50km geldt - is duidelijk genoeg qua inrichting, hoewel de verleiding op het rechte stuk wel eens uitnodigt tot hard rijden. Ondanks de uitschieter van 63km, kon de overige 79% van de automobilisten zich goed houden aan de snelheid.

Ondanks het lagere aantal gemeten voertuigen op de Parallelweg, zijn hier wel de meeste overschrijdingen geregistreerd en dat is verontrustend. Driekwart van de passerende voertuigen moest worden staande gehouden voor een praatje. In deze 30km zone staat de verkeersveiligheid al langere tijd onder grote druk.
De TE HOGE snelheid zorgt hierbij niet alleen voor een verkeersonveilige woonomgeving voor dit wijkdeel, maar ook de in de wijk aanwezige overstekende fietsers zijn het beu. Daarnaast wordt door het hard rijden ook andere randproblematiek versterkt, zoals het ongewenste aanwezige hoge contactgeluid, en de toenemende aanwezigheid van fijnstofdeeltjes door het vele doorgaande verkeer.

In tegenstelling tot de 50km ingerichte wegen, welke een dergelijke verkeerstroom en snelheid beter kunnen verwerken en voorzien zijn van een beter wegdek met lagere geluidsafgifte.

Om deze problematiek verder te onderschrijven is er kortgeleden een rapport opgesteld, door een verkeersdeskundige van Veilig Verkeer Nederland. Dit rapport ligt nu ter beoordeling bij de verkeersafdeling van de Gemeente, om hiermee uiteindelijk tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Rachel van Westen
Meer berichten
Shopbox