• Alles
 • (3)
  Overig
 • (13)
  Algemeen
 • (2)
  Lezingen
 • (15)
  Bijeenkomst
 • (3)
  Sport
 • (1)
  Theater
 • (9)
  Inloop-Opendag
 • (9)
  Natuur
 • (4)
  Tentoonstelling
 • (2)
  Religie
 • (2)
  Evenement
 • (7)
  Muziek
 • (7)
  Cursus-Workshop
 • (4)
  Kinderevenement

Met IVN naar de Bergse Heide op 11-11-2018

zondag 11 november 10:00 uur

Fred Severin

Op zondag 11 november 2018 organiseert IVN Groene Zoom een excursie naar de Bergse Heide. De Bergse Heide maakt deel uit van de bosgordel ten oosten van Bergen op Zoom. Naast heide bestaat het gebied uit naaldhoutbossen, stuifzand, schraal grasland en enkele gegraven vijvers. Het gemeentebestuur wil het gebied beter inzetten voor dag- en verblijfsrecreatieve ontwikkeling, zodat invulling kan worden gegeven aan lokale en regionale behoeftes voor recreatie. De recreatieve druk op Natura2000 gebieden zouden daardoor beperkt moeten worden. Ontwikkelingen zullen gepaard gaan met investeringen en verdere bescherming van de landschappelijke en natuurwaarden. Het terrein is door de beboste stuifduinen behoorlijk geaccidenteerd. Om voldoende water in het gebied te houden en er te kunnen zwemmen en schaatsen werd er tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw water uit de nabijgelegen zandwinplas de Zanderijen het gebied ingepompt. Tegenwoordig staan de vijvers in de zomer vaak droog. Op de oevers van de vijver groeien onder meer ronde zonnedauw en moeraswolfsklauw, soorten die redelijk zeldzaam zijn. Deelname aan deze excursie is gratis. De excursie start om 10.00 vanaf de parkeerplaats (P) aan de Bemmelenberg, ca. 250 m verder oostelijk van Brasserie De Berk. (richting spoorovergang)


deel deze activiteit

Locatie

P 250 m voorbij De Berk
Bergen op Zoom
Bemmelenberg 21
4614pg